Гражданско сдружение “Приятели на Българско училище “Христо Ботев” в Братислава е основано през 2002 година. Целите и дейностите на сдружението са насочени към запазване на културното наследство на българското национално малцинство в Словакия.

От 1 септември 2008 Гражданско сдружение “Приятели на БСОУ “Христо Ботев” в Братислава е учредител на Частна детска градина   “Христо Ботев” с обучение на български език. В ролята си на учредител организацията носи икономическа и правна отговорност за хода на детската градина.

Благодарение на доброволната дейност на членовете на нашето сдружение, постепенно успяхме да създадем красива и безопасна среда за възпитание на деца на възраст от 3 до 6 години. Детската градина е посещавана от   деца от различни националности – словашка, българска, руска, сръбска. Този факт е  предпоставка не само за разпространяване на българския език и култура сред децата в предучилищна възраст, но и за  взаимна обмяна между културите.

Тук може да изтеглите УСТАВА на ГС