Dobrá škôlka je naša škôlka…

Nájdete nás v Petržalke, na adrese Záporožská 8, blízko autobusovej zastávky „Záporožská“.

Sme súkromná materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Toto sú naše priority:

1. Pobyt vonku

 • V našom  takmer 1-hektárovom areáli si denne 2 až 4 hodiny (podľa ročného obdobia) užívame pohyb a čerstvý vzduch. 😊

 • V areáli nášho školského dvora máme k dispozícii štyri ihriská:
  • Dopravné ihrisko – slúži nám na pohyb na kolobežkách, odrážadlách, bicykloch, loptové a iné pohybové hry
  • Domčekové ihrisko – s domčekom na strome, ktorý deti zbožňujú, s trampolínou, na ktorej radi skáču, s lanovkou medzi stromami, exteriérovou učebňou, ktorá deťom umožňuje aj za daždivého počasia robiť rôzne aktivity, s detským bunkrom, hojdacím hniezdom a hojdacou sieťou, malým pieskoviskom – to všetko na mieste, kde nám veľké stromy v letných mesiacoch poskytujú tieň a ochranu pred slnkom
  • Pieskové ihrisko – 6 x 5 m so šmýkačkou, ktorú v lete premeníme na tobogán 😊, s dreveným vláčikom a hojdačkami, s trávnikom, kde si oddychujeme na dekách
  • Hojdačkové ihrisko – s chodníkom odvahy, preliezačkami a domčekom so šmýkačkou

 • Vytvorili sme si záhradku s vyvýšenými záhonmi, kde deti pestujú a starajú sa o rôzne bylinky, jahody a paradajky.

 • V areáli máme tiež krásne staré ovocné stromy – čerešne a marhule, ktorých plody si pochutnávame a z ktorých pečieme chutné koláče.

 • Na jar nás vždy svojou krásou potešia rozkvitnuté sakury, pod ktorými sa nielen prechádzame, ale aj svižne jazdíme na kolobežkách.

 • Uvedomujeme si, že pobyt vonku je pre deti nesmierne dôležitý, a preto prispôsobujeme tomu veľa aktivít v závislosti od počasia a ročného obdobia, ako napríklad hrabanie lístia, čistenie dvora, sadenie kvetiniek, kŕmenie vtáčikov či skákanie v mlákach. 😊

2. Saunovanie, relaxačné a meditačné aktivity

 • Saunovanie
  • Deti z našej škôlky využívajú blahodárne účinky saunovania v rámci otužovania a posilňovania zdravia. Saunovanie slúži na relaxáciu a zahrievanie ľudského tela nad bežnú teplotu.
  • Saunovanie detí je vhodné z dôvodu dosiahnutia dobrej imunity. Deti sú menej náchylné na vírusy dýchacích ciest a choroby majú kratší, ľahší priebeh a bez vážnejších komplikácií.
  • Cieľom je posilňovať imunitu, zlepšovať odolnosť detí proti vírusovým infekciám horných dýchacích ciest a prispieť k posilneniu obranyschopnosti organizmu.
  • Saunujeme sa v infrasaune, ktorá organizmus prehrieva pomocou infračerveného žiarenia. Teplota v tzv. infrakabíne je do 60 °C a vlhkosť vzduchu okolo 30 až 50 %.
  • Saunovanie prebieha od októbra do apríla 2x týždenne

 • Relaxačná miestnosť
  • Súčasťou relaxačnej miestnosti je spomenutá infrasauna. Miestnosť je vybavená sedacími vakmi a dekami, relaxačnými visiacimi vakmi a hojdačkami zo stropu, mäkkými koberčekmi, knižnicou, senzomotorickými lampami a senzo pomôckami.
  • Je to čarovný, láskyplný priestor, kde deti dokážu krásne relaxovať, zkľudniť sa a užívať si vnútorný pokoj

 • Meditačné aktivity
  • Každé dieťa túži po poznaní a so zvedavosťou skúma svet, do ktorého sa narodilo. Pozoruje, počúva, cíti, ochutnáva, ohmatáva – skrátka dotýka sa života všetkými svojimi zmyslami. Robí to celkom prirodzene, spontánne a užíva si každý moment naplno a v plnej prítomnosti.
  • Projekt detských meditácií túto živosť a hravosť podporuje a pomáha deťom udržiavať kontakt so sebou samými, aj keď občas narazia na prekážky… a tým sa, žiaľ, nevyhýbajú ani deťom. Detské meditácie sú jednou z možností, ako sa naučiť prekážky ľahšie zvládať.
  • Projekt detských meditácií je vytvorený ako koncept rôznych relaxačných aktivít, ktorých cieľom je:
   • navodiť u detí stav pokojnej harmónie pomocou rozvíjania vnútornej predstavivosti
   • posilňovať v deťoch príjemný pocit z prežívaného zážitku, ktorý si vytvárajú vlastnou vizualizáciou
   • naučiť deti hravou a nenásilnou formou rozpúšťať prípadné napätie či iné nežiaduce emócie
   • podporiť deti v schopnosti ohľaduplne a s porozumením komunikovať so svojimi kamarátmi
   • rozvíjať v deťoch emocionálnu inteligenciu ako prirodzenú súčasť ich osobnostného rastu
  • Detské meditácie vedie externý pedagóg, ktorý prípravu a realizáciu meditačných aktivít pre deti zabezpečuje tak, aby prirodzene nadväzovali na metodiku predškolských hravých činností. Relaxačné techniky tak zmysluplne a tvorivo dopĺňajú široké spektrum výchovno-vzdelávacích aktivít škôlky a podporujú zdravý vývin každého dieťaťa.
  • Meditačné a relaxačné aktivity sú medzi deťmi mimoriadne obľúbené. 😊

3. Všestranný rozvoj

 • Okrem našich hlavných cieľov myslíme aj na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. Preto sa vaše deti v našej škôlke stretnú s rôznorodými typmi aktivít, ako sú napríklad:
  • výtvarné a tvorivé aktivity (práca s kreatívnymi a prírodnými materiálmi, pečenie, modelovanie…)
  • hudobné aktivity a riekanky (rytmické a melodické hudobné nástroje, tanec, spev…)
  • návštevy divadiel, múzeí, knižníc, výstav…
  • ekologické aktivity (starostlivosť o rastliny, separácia odpadu, šetrenie vodou…)
  • tvorivé aktivity s rodičmi

 

Z čoho vychádzame

V rámci pedagogických prístupov sme čerpali inšpiráciu z Montessori pedagogiky (pomôž mi, aby som to dokázal sám), Waldorfskej pedagogiky (celostná výchova a rytmus dňa i roka) a lesnej škôlky (kontakt detí s prírodou). Podporujeme celkový rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho kreativitu a samostatnosť.