Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do nasledujúcich krúžkov:

Anglický krúžok

Krúžok angličtiny ponúka výuku anglického jazyka hravou formou. Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky.

Vyučovanie angličtiny je sprevádzané hrami, krátkymi riekankami, básničkami a pesničkami. Hra je chápaná ako spontánny nástroj na dosiahnutie cieľa – naučiť deti cudzí jazyk a vytvoriť k nemu pozitívny vzťah.

Krúžok je financovaný rodičmi a jeho cena je 100 eur na rok.

Kurzy plávania a korčuľovania

Plavecké kurzy organizujeme vo spolupráci s Plaveckou akadémiou na plavárni na Šustekovej ulici v Bratislave. Pre spoluprácu s touto akadémiou sme sa rozhodli, lebo je aktívnym členom špecializovanej organizácie, ktorá sa zameriava na podporu rozvoja plaveckých aktivít pre deti v predškolskom veku. Výcvik prebieha v bazéne so slanou vodou.

Počas zimných mesiacov organizujeme kurz korčuľovania.

Korčuľovanie je prospešné pre zdravie z viacerých hľadísk – napomáha k zlepšeniu držania tela, ohybnosti a predovšetkým imunity.

Z emocionálneho hľadiska korčuľovanie prináša relax, zlepšuje koncentráciu a zvyšuje sebavedomie. Z fyzického hľadiska rozvíja koordináciu, silu a obratnosť a učí deti správnemu držaniu tela. Pohybom v chladnom prostredí dochádza k otužovaniu a zvýšeniu kapacity pľúc.

Tieto aktivity sú organizované raz ročne a sú financované samostatne.

Folklórny krúžok

Cieľom folklórneho krúžku je podporiť u detí vzťah k folklóru, konkrétne k bulharskému folklóru.

Snažíme sa rozvíjať národné cítenie, oboznámiť deti s bulharskou ľudovou piesňou a tanečnými motívmi bulharského ľudového tanca a uplatňovať ich v choreograficky upravených tanečných kompozíciách.

Súčasne pracujeme na formovaní pohybových návykov a zručností, zlepšujeme pohybovú koordináciu a orientáciu v priestore, rozvíjame pohybovú pamäť a hudobnosť.