Materská škola ponúka možnosť zapojiť deti do nasledovných krúžkov:

Pohybový krúžok

Prostredníctvom tohto krúžku sa  u detí pestuje návyk k pravidelnej pohybovej aktivite. V krúžku si deti zdokonaľujú osvojené základy behu, chôdze, skoku, lezenia, hádzania, základnú telovýchovnú terminológiu. Rozvíja sa ich pohybový talent v hudobno-pohybových aktivitách. K veľkej obľube medzi deťmi patria tančeky rôzneho žánru.

Anglický krúžok

Krúžok angličtiny ponúka výuku anglického jazyka hravou formou. Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky.  Vyučovanie angličtiny je sprevádzané hrami, krátkymi riekankami, básničkami a pesničkami. Hra je chápaná ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučí detí cudzí jazyk a vytvorí k nemu pozitívny vzťah.

 Kurzy plávania a korčuľovania

Kurzy plávania organizujeme v spolupráci s plaveckou akadémiou na plavárni na Šustekovej ulici v Bratislave. K spolupráci práve s touto akadémiou sme sa rozhodli preto, že Plavecká akadémia je aktívnym členom špecializovanej organizácie, ktorá sa zaoberá podporou rozvoja plaveckých aktivít, detí v predškolskom veku a výcvik sa odohráva v bazéne so slanou vodou.

Plávanie v slanej vode je zdravšie a bezpečnejšie. Výhody slanej vody sú, že je zdravšia pretože soľ má prirodzené antiseptické účinky, eliminuje tvorbu rias vo vode, odstraňuje nepríjemný zápach z chlóru, nespôsobuje pálenie a červenanie očí, nedráždi pokožku, je prospešná pre alergikov, astmatikov ako aj citlivú pokožku. Voda sa dezinfikujeme aj za pomoci UV lampy.

V zimných mesiacoch organizujeme kurz korčuľovania. Korčuľovanie je z viacerých hľadísk zdraviu prospešné a napomáha k zlepšeniu držania tela, ohybnosti a najmä imunity. Z emocionálneho hľadiska krasokorčuľovanie poskytuje relax, zlepšuje koncentráciu a zvyšuje sebavedomie. Z fyzického hľadiska rozvíja koordináciu, silu a obratnosť a naučí vaše dieťa správnemu držaniu tela. Zo zdravotného hľadiska zlepšuje krvný obeh a svalový tonus, zároveň zlepšuje kondíciu a ohybnosť. Vhodné je aj pre alergikov či astmatikov. Pohybom v chladnom prostredí sa dieťa otužuje a zvyšuje sa kapacita pľúc.

Folklórny krúžok


Zameraním krúžku podporiť u detí vzťah k folklóru, k bulharskému folklóru, rozvíjať národné cítenie, oboznámiť deti s bulharskou ľudovou piesňou, s tanečnými motívmi bulharského ľudového tanca a uplatňovať ich v ľudových choreograficky upravených tanečných kompozíciách, formovať pohybové návyky a zručnosti, zlepšiť pohybovú koordináciu a orientáciu v priestore, rozvíjať pohybovú pamäť a hudobnosť.