Mesačný poplatok:

 • pre deti navštevujúce Dobrú škôlku prvý rok – 275 eur
 • pre deti navštevujúce Dobrú škôlku druhý a tretí rok v rámci vernostného programu  – 220 eur
 • zápis do materskej školy (jednorázový poplatok) – 50 eur

K cene škôlkovného treba pripočítať:

 • Strava 4,35 eur/ deň
  • suma závisí od počtu dní, ktoré dieťa v škôlke reálne strávi. Je možné dieťa odhlásiť zo stravy buď z celého dňa, alebo samostatne z desiaty, alebo olovrantu.
  • Pre deti v predškolskej triede je zahrnutá dotácia na stravu v deň, keď je dieťa prítomné na obede. Výška dotácie sa často mení a presnú sumu vám môžeme povedať pri zápise.
  • odhlasovanie detí je možné do 8:00 formou SMS na číslo 0915 391 180

V cene je zahrnuté:

 • Celodenná starostlivosť v čase 07:00-17:00 h
 • Relaxačné a meditačné aktivity
 • Saunovanie
 • Haloteratia v soľnej jaskyni
 • Vstupy na rôzne akcie + preprava autobusom
 • Pracovné zošity zamerané na zlepšenie grafomotorických, matematických a iných zručností
 • Výtvarný a kreatívny materiál
 • Folklórny tanečný krúžok