Deti prijímame od veku 3 rokov. V prípade voľnej kapacity aj deti od 2,5 roka.

Prihlášky na školský rok začínajúci v septembri je možné oficiálne podávať do konca mája daného roka, v individuálnych prípadoch aj neskôr.

Osobne (preferované) či telefonicky si prejdeme Vaše otázky, kedy máte priestor pýtať sa všetko čo Vás zaujíma.

Na prehliadke našich priestorov je vítané samozrejme aj Vaše dieťa.

Ak sa rozhodnete pre dobrú škôlku, tak v závere je už priestor pre krátku byrokratickú papierovú chvíľku – možnosť vypísania prihlášky a ďalších dokumentov priamo na mieste alebo dodatočne z pohodlia domova, pričom zmluvu zasielame online na pokojné preštudovanie.

V prípade plnej kapacity, máte možnosť prihlásiť dieťa na čakaciu listinu.

Prihláška k stiahnutiu (bude k dispozícii aj na osobnom stretnutí):

Prihláška do MŠ (Word)