Cesty priateľstva – multikultúrny projekt

Projekt je zameraný na interkultúrny dialóg a
vzájomné porozumenie medzi deťmi predškolského veku rôzneho
národnostného pôvodu v Bratislave. Do projektu sú zapojené deti zo slovenskej, maďarskej, francúzskej a nemeckej škôlky.

Hlavnou myšlienkou projektu je zbližovanie medzi národnostnými
skupinami a spoznávanie kultúrnych tradícií všetkých účastníkov
projektu a prostredníctvom spoločných tvorivých činností
vytvoriť kultúrne mosty medzi národnostnou väčšinou a
národnostnými menšinami na Slovensku.

Workshopy a aktivity sú tematicky viazané na prezentáciu a spoznávanie
folklórnych tradícií slovenskej, bulharskej, francúzskej, nemeckej
kultúry. Výstupom z projektu je dokumentárny film zo spoločných aktivít a záverečná prezentácia pre rodičov a širokú verejnosť s vystúpením detí z jednotlivých materských škôl a premietanie filmu.

“ Nie je dôležité akým jazykom rozprávame, ale ako sa k sebe správame.“

Folklórna dúha – celoročný projekt

Projekt je zameraný na prácu s deťmi,  ich rodičmi, súrodencami, starými rodičmi . V rámci tvorivých dielni sa deti a ich blízki oboznamujú s bulharskými tradíciami a zvykmi a vyrábajú výtvarné a úžitkové predmety vzťahujúce sa na konkrétne zvyky.

Každý účastník vyrobí niečo jedinečné, spojené s národnými zvykmi – masku, martenicu, maľované vajíčko ,survačku, čo si potom odnesie domov alebo niečo dobré navarí z bulharskej kuchyne a spoločne si na tom pochutíme.

Veselé, pestrofarebné a inšpirujúce sú naše tvorivé dielne! Taktiež hravé a dobrodružné a zároveň aj poučné.

Deti milujú spoločnú činnosť so svojimi blízkymi a zvlášť ak sa deje na pôde ich „ škôlky“, čo sa odráža na úžasnej atmosfére pri všetkých tvorivých dielniach.