Prevádzka škôlky je 11 mesiacov v roku (od septembra do júla) v čase od 7:00 do 17:00.

Do škôlky prijímame deti vo veku 3-6 rokov. V prípade voľnej kapacity príjmame aj deti vo veku od 2,5 roka.

Sme súkromná materská škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Kolektív

Dobrá škôlka je miestom, kde sa stretávajú, žijú a pracujú dobrí ľudia. Je to miesto, kde sa tí najmenší cítia bezpečne a príjemne, čo považujeme za najdôležitejšie. Láskyplný prístup deťom venujú úžasní pedagógovia, skvelá teta kuchárka a milá teta upratovačka, ktorí všetci spoločne dotvárajú atmosféru pokoja a radosti.

Pani učiteľky sú plne kvalifikované v odbore predškolskej pedagogiky a už 9 rokov učia deti šťastne žiť stabilne ako kolektív. Naša škôlka má 17-ročnú tradíciu a zachováva si vysokú kvalitu.

Navštevuje nás 50 detí, ktoré sú podľa veku rozdelené do troch tried. V každej triede sú 2 pani učiteľky, ktoré pracujú na zmeny.

Náš prístup

Výchovno-vzdelávací proces prebieha formou tematických celkov v rámci hier a cielených aktivít zážitkovým učením.

Podporujeme dispozície a prirodzené schopnosti dieťaťa. Dôraz kladieme na jeho individuálny rast, ale aj na tímovú prácu v kolektíve.

Dávame deťom slobodu v rôznych oblastiach (primerane ich veku), no zároveň ich učíme, že spolu so slobodou prichádza aj zodpovednosť. Máme jasne nastavené mantinely a pravidlá, pretože sloboda nie je to isté ako si robiť čokoľvek, čo chceme.

Iniciujeme spoluprácu a rozhovory s rodičmi, organizujeme spoločné tvorivé workshopy pre deti, rodičov a učiteľov, grilovačky spojené so športovým popoludním a mnoho ďalších aktivít.

dopravné ihrisko

Povinné predprimárne vzdelávanie

Sme škôlka, ktorá je zaradená do siete MŠVaV SR, a prirodzenou súčasťou našej činnosti je poskytovanie predškolskej prípravy deťom, ktoré budú pokračovať v ZŠ.

Ponúkame nadštandardnú predškolskú prípravu:

 • Tréning fonematického uvedomenia podľa D. B. Elkonina
 • Rozvíjanie grafomotorických zručností a senzomotorických schopností
 • V rámci rozvíjania základných matematických predstáv získajú deti také množstvo skúseností, ktoré im umožnia zvládnuť požiadavky z matematiky v nižších ročníkoch základnej školy.
 • Okrem získavania vedomostí a prípravu do školy, sa ale hlavne zameriavame na výchovu a zvládnutie životných situácií a na to, aby sa dieťa spoznalo so svojou povahou a naučilo sa riešiť rôzne životné situácie.

Prevádzka

Prevádzka škôlky je počas 11 mesiacov v školskom roku (od septembra do júla) v čase od 7:00 do 17:00.

Máme vytvorenú uzavretú facebookovú skupinu, kde pravidelne na týždennej báze informujeme rodičov o aktivitách s deťmi, uverejňujeme fotky a videá z aktivít.

Aktivity

Okrem našich každodenných aktivít máme v programe pravidelne zaradené aj obohacujúce aktivity:

 • Výlety do prírody: turistické prechádzky k jazeru Draždiak, do sadu Janka Kráľa, stavanie lesných domčekov v lesoch pri Harmónii Modra, zber jabĺk v jablkovom sade Vajnory
 • Výlety za zvieratkami: Dom mora vo Viedni, kontaktná ZOO v Ľubietovej, farmy na Záhorí, ZOO Schönbrunn vo Viedni, canisterapia so psíkmi u nás v škôlke
 • Výlety do mesta: Bratislavský hrad, Vodárenské múzeum, vláčik Blaváčik, potulky Starým mestom, Lodný prístav
 • Výlety za kultúrou: SND, Divadlo Nová scéna, Malá scéna, Galéria optických ilúzií, Multium, SNG, Bibiana, tématické výstavy v Bratislave, kvalitné divadielka a hudobné programy v našej škôlke
 • Haloterapia – pobyty v soľnej jaskyni
 • Starostlivosť o vlastnú záhradku
 • Tradičné tlačenie kapusty do suda
 • Tradičný lampiónový sprievod s rodičmi
 • Bubnový workshop s rodičmi
 • Tvorivé dielne s rodičmi a starými rodičmi
 • Spoločná oslava Vianoc na školskom dvore s rodičmi
 • Organizujeme školu v prírode a ďalšie

Adaptačný proces

Vstup dieťaťa do materskej školy predstavuje jeho prvý krok do spoločnosti. S týmto krokom prichádza množstvo zmien, ktorým sa musí dieťa prispôsobiť.

 • Odlúčenie od rodiny môže byť emočne náročné. Dieťa môže cítiť strach v novom sociálnom prostredí, ktorý je spojený so separáciou od matky či otca a s novými sociálnymi situáciami.
 • Základom adaptácie je od začiatku pomôcť dieťaťu zbaviť sa strachu a získať istotu v novom prostredí.
 • Niektoré deti môžu byť pokojné, ale ak zbadajú neistotu alebo slzy v očiach rodiča, môžu sa zmätené rozplakať.
 • Dieťa sa cíti istejšie a slobodnejšie, keď má osvojené hygienické návyky a zručnosti starostlivosti o seba – ako je obliekanie, obúvanie, používanie vreckovky či toaletného papiera. Nevykonávajte za svoje deti úlohy, ktoré dokážu zvládnuť samé. Dôverujte im a verbálne ich povzbudzujte.
 • Spoločne hľadáme spôsoby, ako zmierniť tento problém. Dôležité vlastnosti, ktoré prispievajú k plynulej adaptácii dieťaťa v škôlke, sú jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov.

Prvé týždne v našej škôlke prebiehajú takto:

 1. týždeň: 3 – 4 hodiny, pre dieťa je potrebné prísť od 10:45 do 11:00.
 2. týždeň: pridávame obed a spánok, pre dieťa je potrebné prísť od 13:45 do 14:00.

Adaptačný proces prebieha v jednotlivých etapách, o ktorých s rodičmi diskutujeme pri zápise.

Strava

Stravovanie v našej škôlke zabezpečuje stravovacia spoločnosť Veselé baby a výdaj jedla je zabezpečený pracovníčkou našej škôlky. Jedálny lístok je týždenný a je vždy k dispozícií na nástenke.

Celodenná strava pozostáva z troch častí:

 • Desiata za 0,60 eur
 • Obed za 3,15 eur
 • Olovrant za 0,60 eur

Deti je možné odhlásiť zo stravy buď na celý deň alebo samostatne z desiaty či olovrantu.

Odhlásenie detí zo stravy je možné každý deň do 8:00 dvoma spôsobmi:

 1. Zaslaním SMS na číslo 0915 391 180
 2. Zapísaním do zošita umiestneného v šatni.

Pitný režim je pre deti zabezpečený celodenne vo forme vody a nesladených čajov na triede.