do 08:00 – príchod detí, hry

8:00 – 08:30 – ranná rozcvička, ranný kruh

8:30 – 09:00 – hygiena, desiata

9:00 – 11:15 – dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11:30 – 12:30 – hygiena, obed, umývanie zúbkov

13:00 – 14:30 – spánok/relax

14:30 – 15:00 – prebúdzanie sa, hygiena, olovrant

15:00 – 17:00 – popoludňajšie výchovno-relaxačné aktivity, hry, zábava, individuálne práce

Každý utorok a štvrtok saunovanie v infrasaune.

Stredy máme vyhradené na relaxačno-meditačné aktivity.