do 08:00       príchod detí, hry

08:00 – 08:30     ranná rozcvička, ranný kruh

08:30 – 09:00     hygiena, desiata

09:00 – 11:15     dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11:30 – 12:30     hygiena, obed, umývanie zúbkov

13:00 – 14:30     spánok/relax

14:30 – 15:00     prebúdzanie sa, hygiena, olovrant

15:00 – 17:00     popoludňajšie výchovno-relaxačné aktivity, hry, zábava, individuálne práce