Dobra škôlka je naša škôlka… Súkromná materská škola Christa Boteva

x

Naše občianske združenie

Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave bolo založené v roku 2002. Ciele a činnosť združenia sú zamerané  na zachovanie kultúrnych hodnôt bulharskej národnostnej menšiny na Slovensku.

 

Od 1. septembra 2008 Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave je zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Christa Boteva s výchovným jazykom bulharským. Združenie ako zriaďovateľ  finančne zabezpečuje prevádzku materskej  školy a je zodpovedné za jej hospodársky a právny rámec .

Vďaka dobrovoľnej činnosti členov nášho združenia sa  postupne podarilo vytvoriť krásne a bezpečné prostredie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Našu škôlku navštevujú detí rôznych národností – slovenskej, bulharskej, ruskej, srbskej. Tento fakt je predpokladom nie len k šíreniu bulharského jazyka a kultúry medzi deťmi predškolského veku ale aj  k rozvoju vzájomného kultúrneho obohacovania a multi-kultúrneho cítenia detí.

Tu na stiahnutie Stanovy