В частна детска градина “Христо Ботев” се стремим да задоволим нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата. Основно средство за това е осигуряването на подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие.
Детската градина е отворена всеки работен ден от 07:00 до 17:00 ч. Приемаме деца на възраст от 3 до 6 години.

Най-голямото предимство на нашата детска градина е малкият брой деца в група – максималният брой е петнадесет, което дава възможност за индивидуален подход по време на възпитателно-образователния процес, който се провежда на български и словашки. Благодарение на нашите опитни и квалифицирани учители децата след кратко време усвояват и двата езика. При нас се срещат две славянски култури и затова възпитаваме децата в дух на взаимна толерантност, уважение и стремеж за взаимопомощ.

Предлагаме целодневна организация на обучение и възпитание, активно комбинирана със спорт и отдих, игри и развлечения. Нежност, топлина и грижа от опитни педагози, допълват ежедневието на Вашите деца. Работата на колектива е насочена към подпомагане изграждането на пълноценни личности, както чрез традиционни, така и чрез индивидуално съобразени методи за обучение и възпитание, приспособени към потребностите на децата към чуждоезиково обучение, творчески дейности, спортно оздравителни дейности.

Прилагаме ефективни организационни и технологични модели на възпитателно образователния процес осигуряващи социализация на децата и подпомагащи благополучният преход от детската градина към училището.

Нашите деца участват в допълнено организирани дейности, свързани с различни събития, тържества, отбелязващи традиционни български и словашки празници, рождени дни и други.

Нашите цели

Осигуряване възможност за развитие на самостоятелността и творчеството чрез разнообразна организация на предметната среда.
Редуване на дейностите в дневният режим в зависимост от интересите и потребностите на децата.
Подпомагане способностите на детето за логично мислене и адаптирането му към заобикалящата го среда.
Изграждане на благоприятна атмосфера за развитие на детската инициативност.
Осигуряване право на участие на всяко дете в решаването на различни задачи.
Организиране живота на децата в пълноценно детско общество.
Частна детска градина „Христо Ботев” е създадена, за да предостави на Вашите деца много топлина, любов и доброта!!!