MIMORIADNA SPRÁVA

Vážení rodičia, dovoľujem si Vás informovať, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy a Bratislavského samosprávneho kraja sa prerušuje prevádzka Materskej školy od 10. 3. 2020 do 16. 3. 2020(vrátane) ako výsledok prijatých preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia nákazy koronavírusu. V priebehu týždňa sa rozhodne o ďalšom postupe, podľa aktuálneho vývoja situácie, o ktorej vás budeme informovať cez webovú stránku.Mgr. Marianna Kapráliková, riaditeľka MŠ

Dobrá škôlka je naša škôlka…

Sme súkromná škôlka pre deti predškolského veku s vyučovacím jazykom bulharským a slovenským. Našu škôlku zriadilo Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave v roku 2008. Hlavný zámer zriaďovateľa je rozvíjať vzdelávacie aktivity so zámerom zachovania a rozširovania bulharskej kultúry na Slovensku s dôrazom multikultúrnu výchovu v kontexte predprimárneho vzdelávania.

Súkromná materská škola Christa Boteva na Záporožskej ulici č. 8, 852 01 Bratislava, otvára dvere pre deti od 3 do 6 rokov.

Príďte sa presvedčiť o výhodách našej škôlky:

  • max. počet detí v triede je 15
  • individuálny prístup
  • kvalifikovaný a milý personál
  • multikultúrna profilácia
  • výučba jazykov
  • mesačný poplatok 200 €

Kontakt:  0915391180

Úsmev a spokojnosť detí sú pre nás prvoradé. Tešíme sa na Vás!