Частна детска градина “Христо Ботев” е отворена всеки работен ден от 7:00 до 17:00ч.

              д0 8:00          пристигане,  детски игри

08:00 – 08:30     сутрешна гимнастика ,упражнения с пеене и музика

08:30 – 09:00      хигиена, закуска

09:00 – 11:30      възпитателно образователни занимания, дейности на открито

11:30 – 12:30      хигиена, обяд, миене на зъбките

13:00 – 14:30      следобеден сън / почивка

14:30 – 15:00      събуждане, хигиена, следобедна закуска

15:00 – 17:00      следобедни занимания, игри, забавления, индивидуални занимания