Dobra škôlka je naša škôlka… Súkromná materská škola Christa Boteva

x

Krúžky

 

Pre deti organizujeme rôzne zaujímavé činnosti.

Krúžok angličtiny ponúka výuku anglického jazyka hravou formou. Malé deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky.  Vyučovanie angličtiny je sprevádzané hrami, krátkymi riekankami, básničkami a pesničkami. Hra je chápaná ako spontánny nástroj k dosiahnutiu cieľa – naučí detí cudzí jazyk a vytvorí k nemu pozitívny vzťah.

V spolupráci so Súkromnou umeleckou školou Pegas ponúkame tanečno-divadelný a výtvarný krúžok. Deťom sa venujú  kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s citom pre umenie a prácu s deťmi.

Obľúbený medzi deťmi je krúžok detskej jogy - cvičenie s deťmi smerované k správnym pohybovým návykom,  ku kultivácii osobnosti  a relaxácii.