Dobra škôlka je naša škôlka… Súkromná materská škola Christa Boteva

x

Denný harmonogram

do 08:00 príchod detí, hry

8:00 – 8:30 ranná rozcvička, cvičenia so spevom a hudbou

08:30 – 09:00 hygiena, desiata

09:00 – 11:30 dopoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity, pobyt vonku

11:30 – 12:30 hygiena, obed, umývanie zúbkov

13:00 – 14:30 spánok/relax

14:30 – 15:00 prebúdzanie sa, hygiena, olovrant

15:00 – 17:00 popoludňajšie výchovno-relaxačné aktivity, hry, zábava, individuálne práce