Dobra škôlka je naša škôlka… Súkromná materská škola Christa Boteva

x

Дневен режим

Частна детска градина “Христо Ботев” е отворена всеки работен ден от 7:00 до 17:00ч.

Дневен режим

д0 8:00               пристигане,  детски игри

8:00-8:30           сутрешна гимнастика ,упражнения с пеене и музика

8:30-9:00           хигиена, закуска

9:00-11:30         възпитателно образователни занимания, дейности на открито

11:30-12:30      хигиена, обяд, миене на зъбките

13:00-14:30      следобеден сън / почивка

14:30-15:00      събуждане, хигиена, следобедна закуска

15:00-17:00      следобедни занимания, игри, забавления, индивидуални занимания